PRODUKTY

OCHRANA PROTI PÁDU Z VÝŠKY

Všetky osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky sú vyrábané a následne testované v súlade s požiadavkami európskej smernice 89/686, pričom pri uvedení na trh musia byť označené označení CE s číslom skúšobne (testovacieho centra), ktorá vykonala overila zhodu ES o certifikácii výrobku. Súčasťou procesu overovania bezpečnosti týchto ochranných prostriedkov je niekoľko skúšok, ktoré musia preukázať pevnosť materiálov, ergonomické vlastnosti, ochranu proti vplyvom prostredia počas životnosti a schopnosť absorbovať sily pri páde v súlade s požiadavkami technický noriem.

Naše produkty si môžete môžete prezrieť v našom katalógu v slovenčine alebo v angličtine ako výber našich produktov na medzinárodnej stránke CRESTO Group v časti Products/Brand/Safe Time.