KOLEKTÍVNE SYSTÉMY

ZÁBRADLIA A ZÁBRANY

AKO CHRÁNIA SYSTÉMY:

Kolektívne ochranné systémy sú určené na miesta, kam prichádza viac osôb a je potrebné zaistiť ich bezpečný pohyb a prácu v chránenom priestore. Najčastejším riešením je montáž trvalého alebo dočasného zábradlia (dvojtyčové zábradlie so zarážkou pri podlahe). Pri činnostiach nad voľnou hĺbkou môžu byť vhodným riešením aj záchytné siete, ktoré sa však musia montovať v súlade s požiadavkami technických noriem. Na plochých strechách výrobných hál sú umiestnené svetlíky, ktoré nie sú obvykle dostatočne pevné pre pohyb osôb, preto je potrebné vykonať ochranné opatrenia – sú to vhodné druhy sietí a ochranných krytov.

Najjednoduchším ochranným systémom je vhodné zabránenie vstupu osôb do nebezpečného priestoru tak, že sa na vhodných miestach vytvoria zábrany (dostatočne pevné stĺpy s pevnou prekážkou vytvorenou lankom alebo retiazkou)

NIEKTORÉ KOLEKTÍVNE OCHRANNÉ OPATRENIA:

  • pojazdné a pevné lešenia (dočasné stavebné konštrukcie) s pevným zábradlím
  • pevné inštalované zábradlia
  • prenosné zábradlia
  • zábrany (vytvorenie bezpečných trás)
  • kryty svetlíkov
  • samozatváracie dvierka (na lešenia alebo konštrukcie)
  • záchytné siete