OSOBNÉ ISTIACE SYSTÉMY

OSOBNÉ OCHRANNÉ PROSTRIEDKY

ČO PONÚKA OSOBNÁ OCHRANA:

Na pracoviskách sú často ľudia vystavení rizikám, ktoré neočakávali (možno neboli zapísané do analýzy rizík, možno nastali iné okolnosti, možno sa práca zmenila…), pretože život často prináša zmeny. Vtedy nemusí stačiť ochranné zábradlie pre bezpečný pohyb pracovníkov, pri niektorých pracovných činnostiach si môže pohyb a práca vyžadovať “nakláňanie” ponad zábradlie, vyskytne sa potreba niečo opraviť alebo montovať o “pár centimetrov” ďalej – vtedy je čas na osobné ochranné opatrenia.

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky sú riešením pre osobné zabezpečenie, používajte ich primerane.

NAVRHNITE SI SVOJ SYSTÉM:

Vyberte si vhodné typy ochranných prostriedkov z našej ponuky, ak neviete presne určiť vhodné časti systému ochrany proti pádu – pomôžeme Vám.