PERIODICKÉ KONTROLY

KONTROLY OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV

KONTROLY PREUKAZUJÚ BEZPEČNOSŤ

Ochranné prostriedky proti pádu z výšky sú zaradené do skupiny III. v zmysle požiadaviek predpisov BOZP, čo si vyžaduje ich evidenciu a periodické kontroly (podobne ako STK pre vozidlá). Tieto kontroly preukazujú starostlivosť zamestnávateľa o ochranné prostriedky a zaisťujú bezpečnosť pri možnom zachytení pádu osoby.

Užívateľ nie je schopný úplne odborne posúdiť stav každého prvku systému ochrany proti pádu, preto sa kontroly delia na dve skupiny:

  • užívateľská kontrola pred a po používaní ochranného prostriedku
  • periodická kontrola vykonaná oprávnenou osobou (COMPETENT PERSON) v zmysle požiadaviek predpisov

Periodická kontrola musí preukázať bezchybnosť a funkčnosť každého prvku ochranného systému (kontrolujú sa bezpečnostné postroje, laná, tlmiče, karabíny atď.), čo je zaznamenané do evidenčnej karty ochranného prostriedku. V prípade akejkoľvek poruchy, či poškodenia dáva oprávnená osoba návrh na vyradenie (prípadne aj likvidáciu) prostriedku osobného zabezpečenia proti pádu z výšky.

NAJZÁVAŽNEJŠIE CHYBY:

  • mechanické poškodenie (obrusovanie, porezanie…)
  • tepelné poškodenie u textilných a plastových častí (zmeny na povrchu, “sklovitosť”…)
  • chemické poškodenie (poleptanie, zmeny farby povrchu, korózia…)
  • strata funkcie (únava materiálu, prekročenie doby životnosti…)
  • chýbajúci alebo poškodený identifikačný štítok (nie je možná identifikácia…)