Pozrite si strechy budov okolo seba a možno vás prekvapí ich nedostupnosť v prípade potreby. Naozaj je to tak – klampiari, pokrývači, revízni technici bleskozvodov, či kominári sa mnohokrát musia pohybovať na hrane…

Pritom bezpečnosť na strechách nemusí byť neriešiteľným orieškom. Najlepšia cesta je cez projektovú prípravu (tak to nakoniec požaduje aj zákon o bezpečnosti práce), ale mnohokrát to tak nie je. Prečo? Nuž pre peniaze, neznalosť investorov, či zmeny v projektoch.


Dôvodov sa asi nájde oveľa viac, ale rozhodujúci faktor je ľudská snaha podceňovať riziko, ktoré nie je viditeľné. Pri stavbe sa objavuje mnoho iných problémov a na strechu sa každý ľahko dostane po lešení, či v koši vysokozdvižnej plošiny. Pred kolaudáciou sa konštrukcie odstránia a jediným (aj to nie vždy) prístupom je strešné okienko alebo vikier.

Pritom spôsob zabezpečenia striech nie je zložitý a dokonca ani prehnane drahý. Pokiaľ sa počas prípravy stavby zvolia vhodné kotviace body a využijú sa aj pre zaistenie bezpečnosti stavebných robotníkov, môžu byť spokojní všetci  – majiteľ bude mať bezpečnú strechu, stavebná firma nebude porušovať bezpečnosť práce a pracovníci získajú dobrú skúsenosť. Možností je viac:

  • kotviace body pre šikmé strechy – čiastočne umiestnené pod strešnú krytinu .
  • kotviace body na plechové povrchy – montované na spoje plechovej krytiny.
  • istiace lanové systémy pre pohyb na streche – lanko kotvené na vhodných miestach pre vymedzenie bezpečnej trasy;
  • istiace profily pre kotvenie pri práci na lanách – umožnia pohyb na streche aj bezpečné spúšťanie zo strechy (napr. umývanie fasády)

Dobré riešenia v bezpečnosti práce nie sú vždy finančne náročné, sú viac náročné na dobré plánovanie a premýšľanie o ich funkcii. Životy ľudí za to však stoja, súhlasíte?