Pred začatím prác

Tieto práce asi plánovali veľmi narýchlo alebo úplne amatérsky, dokonca možno ani neplánovali. Len si tak jeden deň zašli po objednávku a, kúpili materiál a skúsili pracovať…

Myslíte, že podľa obrázkov venovali vedúci pozornosť možným rizikám, nákupcovia vyberali vhodné komponenty a majstri požiadali o preškolenie ľudí, že bezpečnostný technik konzultoval bezpečný pracovný postup s odborníkmi a nebodaj našli akési ochranné prostriedky pre prípadnú kontrolu z inšpektorátu práce?

Aké sú najčastejšie chyby?

Najviac sa riskuje zrejme v stavebníctve, nielen preto, že nie sú ľudia a termíny tlačia. Často je to pre nízku úroveň vedomostí o BZOP stavbárov, architektov a projektantov a niekde na konci každého robotníka, ktorý na seba berie veľkú zodpovednosť za svoj život a životy kolegov na stavbe. Pracovné postupy sa schvaľujú formálne a nie je v nich mnohokrát uvedený úplný pracovný postup ani zásady pre bezpečnú prácu. Na stavbách sa neporiadok zdôvodňuje časovým stresom a nedostatkom miesta, obchádzanie ochranných opatrení praktickým pohľadom skúsených „fachmanov“ a chýbajúce školenie a oboznamovanie vraj spôsobila kríza a málo schopných pracovníkov. No výhovoriek je asi aj viac, tieto sú len ukážkou z našich zistení.

Určite sú však aj opakované chyby a nedostatočná znalosť zásad bezpečnej práce aj vo výrobných prevádzkach, v kanceláriách a skladoch, vlastne všade, kde nie je viditeľný záujem vedenia o logický a zmysluplný postoj k riadeniu pracovných podmienok.

Riešenie existuje

Jednoducho:

  • plánovanie BOZP pred začatím prác
  • zabezpečenie priestoru
  • príprava bezpečného postupu a vysvetlenie
  • kontrola a zabezpečenie poriadku
  • šťastný záver…