Safe Time sa stal Cresto Safety

V októbri sa na Slovensku zmenil názov Safe Time s.r.o na Cresto Safety s.r.o. Názov bude implementovaný postupne Cresto Safety bude naďalej zodpovedný za výrobu a vývoj našich produktov Cresto, RESQ and Safe Time.

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na ceste od januára 2021 až dodnes, a tiež tým, ktorí budú pomáhať pri rozvoji spoločnosti v budúcnosti.