SLUŽBY

SLUŽBY PRE ZLEPŠENIE BEZPEČNOSTI PRÁCE

Máme skúsenosti, študujeme detaily, snažíme sa ponúkať logické riešenia. Skúste to s otázkami.

AUDITY A KONZULTÁCIE

Obhliadka pracovísk a záznamy situácií.
Štruktúrované rozhovory s pracovníkmi – zisťovanie správania.
Vypracovanie správy a stave systému ochrany proti pádu.

PONUKA

SKOLENIA A TRÉNINGY

Zistenie potrieb podľa pracovných činností.
Návrh vzdelávacieho programu.
Organizácia a efektívna spätná väzba.


PONUKA

REALIZÁCIE A MONTÁŽE

Preverenie požadovaných ochranných vlastností.
Návrh ochranného systému.
Realizácia opatrení – inštalácia, označenie, evidencia.


PONUKA

KONTROLY A STAROSTLIVOSŤ

Ochrana proti pádu si vyžaduje prípravu, pozorné uvažovanie a praktickú realizáciu. Vtedy sa dostane do života pracovníkov a ich vedúcich.

1. SLOBODNÝ POHYB

Kolektívne ochranné opatrenia sú vhodné pre práce, ktoré si vyžadujú pohyb a prácu viacerých ľudí. Bez obmedzení… Je to systém pasívnej bezpečnosti – v zmysle predpisov.

2. PEVNÝ BOD

Kotviaci bod musí byť pevný (15 kN) a vhodný pre plánovanú prácu. Umožní bezpečne prepojiť pracovníka so systémom, pre spoľahlivé istenie proti pádu z výšky.

3. BEZPEČNÁ PRÁCA

Opravy, údržba, kontrola povrchu striech, či zariadení, si vyžaduje pohyb po vopred určenej trase. Spojenie s istiacim systémom zabezpečí bežec so spojovacím lanom, ktorý sprevádza užívateľa.

4. PERIODICKÁ KONTROLA

Kolektívne ochranné opatrenia sa často zanedbávajú a po čase už nemajú dostatočnú pevnosť (korózia, poškodenia…). Je nutné ich opakovane kontrolovať zabezpečiť ich správnu kontrolu a evidenciu.

OTÁZKY

AKO ZABEZPEČIŤ PRÍSTUP NA ZVÝŠENÉ PRACOVISKÁ?

Zvýšené pracoviská si vyžadujú výber vhodných prístupových prostriedkov (rebríky, schody, lávky…), aby každý mohol bezpečne vystúpiť na miesto práce. Všetci vieme, že niekedy je to problém. Čo musia spĺňať prístupové cesty:

 • umožniť bezpečný výstup a zostup za každých okolností
 • vytvoriť bezpečnú výstupnú úroveň chránenú vhodným ochranným systémom
 • umožniť evakuáciu v prípade potreby

Vhodné výstupné rebríky sa navrhujú podľa počtu osôb, predpokladaných činností a konštrukčných podmienok. Zamyslíme sa spolu s vami a navrhneme riešenie…

PREČO JE PREFEROVANÁ KOLEKTÍVNA OCHRANA VO VÝŠKACH?

Kolektívne ochranné opatrenia sú nazývané aj “pasívne”, pretože nevyžadujú interakciu človeka. Ak sú zábradlia, siete, či záchytné konštrukcie správne inštalované, sú bezpečnejšou voľbou pre ochranu proti pádu, pretože zaistia:

 • voľný pohyb pracovníkov po pracovnej ploche
 • efektívnu prácu s náradím bez “zamotania” do lán
 • lepšiu kontrolu pracovných činností

Pre správny návrh a následné riadenie ochranných opatrení je potrebné splnenie niekoľko podmienok. Ktoré sú to?  Radi vám povieme…

KEDY TREBA KOTVIACI BOD?

Ak ste na stavbe, či pracovisku, kde nie je možné inštalovať kolektívne ochranné systémy, máte len jednu voľbu. Umiestniť vhodný kotviaci bod tam, kde je to vhodné pre zaistenie pracovníkov. nezabudnite, že kotviaci bod musí:

 • zaistiť pracovníka na každom mieste práce
 • bezpečne zachytiť predpokladaný pád
 • umožniť efektívnu a bezpečnú záchranu po prípadnom páde

Navrhnúť umiestnenie kotviaceho bodu si vyžaduje skúsenosť a vedomosti o fyzikálnych a praktických princípoch ochrany človeka pri páde. navrhneme vám rozmiestnenie a vykonáme aj inštaláciu dobrých “zicher” kotviacich bodov.

Jednoduchšie riešenia vás naučíme navrhovať a inštalovať, aby ste sa dokázali chrániť sami. Kotviace body sú prvým prvkom osobného systému ochrany proti pádu. Ak si ich obľúbite, budete mať bezpečnejší pracovný život.

AKO NAVRHNÚŤ ISTIACI SYSTÉM?

Horizontálny istiaci systém je vlastne pohyblivý kotviaci bod, ktorý umožní užívateľovi bezpečný pohyb po určenej trase. Jeho návrh je komplexný proces, ktorý si vyžaduje znalosti princípov ochrany proti pádu a tiež potrebných informácií o konštrukciách a ich parametroch. Pri návrhu sa musí vziať do úvahy:

 • predpokladaný typ prác a počet ľudí na chránenom mieste
 • obmedzenia pre dĺžku zachyteného pádu (fall clearance limit – FC) napr.
 • elektrické rozvody, ostré hrany apod.
 • požiadavka na dĺžku a uhly istiaceho systému
 • pevnosti a iné parametre podkladových materiálov
 • prevádzkové podmienky a obmedzenia pre využívanie systému

Okrem týchto faktorov, počas procesu zisťovania a návrhu istiaceho systému vezmeme do úvahy a iné informácie tak, aby sme vám ponúkli najbezpečnejší a najefektívnejší možný systém ochrany pri pohybe vo výškach a nad voľnou hĺbkou.

PROJEKTY

Naše projekty zasahujú do všetkých oblastí priemyslu. Prechádzali sme už chemickými prevádzkami, videli sme hutnícke procesy, posudzovali sme strechy, rebríky, lešenia. Naše projekty prispievajú k zlepšovaniu bezpečnosti práce, ale najviac náš teší, že zákazníci zažívajú dobré príbehy s bezpečným koncom.