Trénujeme, aby sme poznali zásady bezpečnej práce, stretávame sa s ľuďmi na školeniach a tréningov pre prácu vo výškach, nacvičujeme záchranu v rôznych podmienkach. Pokiaľ máte chuť vyriešiť úlohy:

  • v arboristike
  • v práci na stožiaroch
  • pri údržbe v priemysle
  • v stavebníctve
  • v doprave
  • alebo kdekoľvek pri plnení vašich úloh vo výškach

Napíšte alebo volajte. Najradšej budeme, ak rovno rpídete a poviete čo potrebujete. Učíme sa už dlhé roky a stále nás život prekvapuje škálou problémov, množstvom nápadov, šírkou príležitostí…

 

Naše prechádzky po priemyselných podnikoch skladajú mozaiku riešení, ktoré vieme adaptovať na očakávania nových zákazníkov. Aj keď je každý projekt jedinečný, staviame ho na tradičných hodnotách:

  • vedomostiach
  • skúsenostiach
  • záujme
  • zodpovednosti